Ubezpieczenia na życie

Przedstawiamy Państwu specjalną, wyselekcjonowaną ofertę ubezpieczeń na życie i NNW. To zebrane w jednym miejscu, najlepsze propozycje ubezpieczeń na życie. Osoby już ubezpieczone zachęcamy do porównania naszych propozycji z obecnie opłacanymi przez Państwa polisami.

 

Główne atuty oferty:

  • wiek przystąpienia - do 65. roku życia
  • bardzo wysokie sumy ubezpieczenia, szczególnie w wariantach VIP
  • dla wielu wariantów utrzymanie ochrony także po 67. roku życia.
  • niezwykle konkurencyjna wysokość składek

 

 

Dla wielu Klientów jest to jedyna możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na tak korzystnych warunkach.

 

 

Ubezpieczenia rodzinne

Tabela zawiera kilka różnych propozycji ubezpieczenia na życie z rozszerzonym zakresem świadczeń. Informacja o wieku przystąpienia do ubezpieczenia oraz wysokość składki miesięcznej za jedną osobę znajduje się u dołu tabeli. Wszystkie podane sumy ubezpieczenia są skumulowane i odpowiadają rzeczywistej wysokości należnego świadczenia za dane zdarzenie.

Zakres ubezpieczeniaWysokość świadczeń
Warta 1Generali 1Warta 2Warta 3Generali 2Warta 4Generali 3Warta 5Generali 4Warta 6
Śmierć w NNW komunikacyjnym przy pracy88 00075 000120 000130 000180 000175 000265 000200 000250 000200 000
Śmierć w NNW komunikacyjnym88 00075 000120 000130 000120 000175 000175 000200 000250 000150 000
Śmierć w NNW przy pracy88 00050 00060 000130 000120 00085 000175 000200 000200 000150 000
Śmierć w NNW66 00050 00060 00095 00060 00085 00085 000150 000200 000100 000
Śmierć wskutek zawału serca / udaru mózgu44 00035 00030 00050 00040 00045 00040 00065 00075 00070 000
Śmierć wskutek choroby / naturalna22 00025 00030 00035 00040 00040 00040 00050 00060 00050 000
Inwalidztwo w wyniku wypadku---------50 000
Osierocenia każdego dziecka3 0004 0004 0005 0004 000-5 0007 5007 5003 500
Trwały uszczerbek NW30 00032 00035 00035 00037 00055 00040 00045 00050 00042 000
Trwały uszczerbek - zawał serca / udar mózgu-18 00035 00035 00037 00055 00040 00045 00050 000-
Poważne zachorowanie3 0005 0004 0005 0005 00012 0007 0007 5007 0003 000
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby (do 14 dnia / od 15 dnia)3036/3040/424049/3512092,40/665072/6080
Pobyt w szpitalu w wyniku NW (do 14 dnia / od 15 dnia)60/3060/30200/10080/40105/35250/125198/66150/75120/60100/50
Pobyt na OIOM - za dzień15060-25070-132250120-
Jednorazowe św. za pobyt na OIOM w  wyniku choroby / NW--500--250---400
Pobyt w szpitalu w związku z rehabilitacją poszpitalną---------40
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego (do 14 dnia / od 15 do 90 dnia / od 91 dnia)60 /
30 /
30
60 /
30 /
30
250 /
125 /
100
80 /
40 /
40
105 /
35 /
35
300 /
150 /
125
198 /
66 /
66
150 /
75 /
75
120 /
60 /
60
140 /
70 /
70
Pobyt w szpitalu w wyniku wypadku przy pracy (do 14 dnia / od 15 dnia)60/3060/30200/10080/40105/35250/125198/66150/75120/60140/70
Pobyt w szpitalu w wyniku zawału / udaru (do 14 dnia / od 15 dnia)3036/30424049/3512092,40/665072/60140/70
Operacje chirurgiczne suma ubezpieczenia--2 000-2 0006 0004 0002 5002 1402 500
Leczenie specjalistyczne---------2 500
Niezdolność do samodzielnej egzystencji---------24 000
Zgon współmałżonka-8 000------10 00012 000
Zgon współmałżonka w wyniku zawału / udaru-8 000------10 00024 000
Zgon współmałżonka wskutek NW-16 000------30 00024 000
Zgon współmałżonka wskutek NW komunikacyjnego-16 000------30 00036 000
Inwalidztwo współmałżonka w wyniku wypadku---------25 000
Poważne zachorowanie współmałżonka---------3 000
Pobyt współmałżonka w szpitalu w wyniku choroby (do 14 dnia / od 15 dnia)---------40/20
Pobyt współmałżonka w szpitalu w wyniku NW (do 14 dnia / od 15 dnia)---------100/50
Jednorazowe świadczenie za pobyt współmałżonka na OIOM - choroba / wypadek---------350
Pobyt współmałżonka w szpitalu w związku z rehabilitacją (za dzień)---------40
Pobyt współmałżonka w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego (do 14 dnia / od 15 dnia)---------140/70
Pobyt współmałżonka w szpitalu w wyniku wypadku przy pracy (do 14 dnia / od 15 dnia)---------140/70
Pobyt współmałżonka w szpitalu w wyniku zawału / udaru (do 14 dnia / od 15 dnia)---------90/45
Zgon rodziców / teściów1 0001 3001 3001 3001 400-1 5001 5001 8001 650
Zgon rodziców / teściów w wyniku NW1 0001 3002 6001 3002 800-3 0001 5003 0003 200
Zgon dziecka w wyniku NW6 0003 0006 0006 0006 000-6 0006 0007 0007 000
Zgon dziecka3 0003 0003 0003 0003 000-3 0003 0007 0003 500
Urodzenie dziecka500600-700600-7008001 2001 100
Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną1 000600-1 400600-7001 6001 2003 100
Urodzenie martwego dziecka4 0001 400-4 0001 400-1 4004 0004 0003 500
Poważne zachorowanie dziecka--5 000-5 000-5 000-7 0003 000
Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby (do 14 dnia / od 15 dnia)---------40/20
Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku NW (do 14 dnia / od 15 dnia)---------100/50
Pakiet assistance medycznytak--taktak-taktaktaktak
Cesja na banknietaknienietaknietaknietaknie
Oświadczenie o stanie zdrowianietaknienietaknietaknietaknie
Wiek przystąpienia / koniec ochrony67 r.ż. / 67 r.ż.65 r.ż. / b.o.*60 r.ż. / 67 r.ż.67 r.ż. / 67 r.ż.65 r.ż. / b.o.*67 r.ż. / 67 r.ż.65 r.ż. / b.o.*67 r.ż. / 67 r.ż.65 r.ż. / b.o.*65 r.ż. / 67 r.ż.
Składka miesięczna33 zł38 zł44 zł47 zł50 zł56 zł60 zł66 zł77 zł86 zł

b.o.* - ubezpieczenie na czas nieokreślony

W przypadku ubezpieczeń Warta świadczenia określone jako dotyczące współmałżonka dotyczą także partnera osoby ubezpieczonej.

 

Ubezpieczenia na życie VIP

Tabela zawiera trzy propozycje ubezpieczenia na życie w wariantach VIP. Wiek przystąpienia i wysokość składki znajdują się u dołu tabeli.

Zakres ubezpieczeniaWysokość świadczeń
Warta VIP 1Warta VIP 2Warta VIP 3
Śmierć w NNW komunikacyjnym600 0001 250 0001 500 000
Śmierć w NNW300 000750 0001 000 000
Śmierć wskutek zawału serca / udaru mózgu150 000250 000500 000
Śmierć wskutek choroby / naturalna150 000250 000500 000
Trwały uszczerbek wskutek NW100 000150 000150 000
Trwały uszczerbek - zawał serca / udar mózgu100 000150 000150 000
Poważne zachorowanie11 00022 00030 000
Pobyt w szpitalu wskutek choroby (za 1 dzień)100100200
Pobyt w szpitalu wskutek NW (do 14 dni / powyżej 14 dni)200/100200/100400/200
Pobyt na OIOM - jednorazowe świadczenie1 0001 0001 000
Operacje chirurgiczne wskutek choroby lub wypadku-10 00010 000
Assistance medycznytaktaktak
TAP - telefoniczna i mailowa konsultacja prawnataktaktak
Wiek przystąpienia / koniec ochrony67 r.ż. / 67 r.ż.67 r.ż. / 67 r.ż.55 r.ż. / 67 r.ż.
Składka miesięczna95 zł170 zł267 zł

 

 

Jeżeli zainteresował Państwa któryś wariant lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt przez formularz na dole strony.

 

 

Odpowiemy w ciągu dwóch dni roboczych. Przygotujemy dla Państwa informacje szczegółowe, Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) i analizę oferty w stosunku do Państwa oczekiwań. Pomożemy dobrać właściwy zakres ubezpieczenia zgodnie z Państwa potrzebami i możliwościami.

Procedura zawarcia umowy jest prosta i nie wymaga wizyty w naszym Oddziale.

Informacja o Perfect NDF SA jako agencie ubezpieczeniowym.

 

 

Za ubezpieczenie płaci się pieniędzmi, ale kupuje się je stanem zdrowia.

 

 

Nie warto odkładać decyzji, narażając się w późniejszym okresie na odmowę objęcia ochroną, np. z powodu podwyższonego ciśnienia czy innych możliwych schorzeń.

 

Najczęściej zadawane pytania

 

W tym roku kończę 65 lat. Czy mogę przystąpić do ubezpieczenia?

Jeżeli uda nam się zakończyć procedurę tak, aby początek odpowiedzialności przypadał przed Twoimi urodzinami, jest to możliwe. Przykladowo jeśli wypełnisz i podpiszesz deklarację oraz wpłacisz pierwszą składkę do 1 dnia kolejnego miesiąca, możesz być objęty ochroną, jeśli Twoje 65 urodziny przypadają po tej dacie.

 

Jaką mam gwarancję, że zostanę przyjęty do ubezpieczenia?

W każdym wariancie ubezpieczenia jest kilka pytań dotyczących zdrowia Ubezpieczonego. Decyzja w sprawie przystąpienia do ubezpieczenia zależy od analizy udzielonych odpowiedzi. Towarzystwo może odmówić przyjęcia w poczet objętych ochroną lub poprosić o dosłanie dodatkowych dokumentów medycznych. Każda decyzja podejmowana jest indywidualnie. Osoby zdrowe mogą oczywiście liczyć na pozytywną decyzję. Zwracamy uwagę, iż w niektórych wypadkach znaczenie ma także wykonywany zawód. Część Towarzystw nie wyraża zgody na przystąpienie do ubezpieczenia osób, które wykonują zawód o wysokim ryzyku.

 

Czy mogę wybrać dwa warianty jednocześnie?

Tak, jeśli nie pochodzą od jednego towarzystwa. Przykładowo możesz przystąpić zarówno do dowolnego wariantu Warta, jak i Generali, ale nie możesz wykupić dwóch różnych wariantów Warta dla siebie.

 

Czy do ubezpieczenia może przystąpić ktoś z mojej rodziny?

Wszystkie osoby pełnoletnie, które nie ukończyły podanego w tabeli wieku, mogą wnioskować o przystąpienie do ubezpieczenia. Każdy przystępuje indywidualnie.

 

Czy są sytuacje, w których towarzystwo może nie wypłacić mi świadczenia?

Tak, są one opisane w OWU. Podanie w ankiecie medycznej nieprawdziwych danych może skutkować brakiem prawa do wypłaty świadczeń za zdarzenie występujące w okresie trzech lat od zawarcia umowy. Pozostałe wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności dotyczą przypadków, gdy ubezpieczony działał pod wpływem alkoholu, uprawiał sporty określane jako ekstremalnie niebezpieczne, lub zdarzenie nastąpiło wskutek działań wojennych. Każdy klient przed zawarciem umowy ma obowiązek zapoznania się z OWU, w szczególności właśnie z tymi zapisami. Są one powszechne dla większości ubezpieczeń na życie.

 

Skontaktuj się z nami

Znajdź nas

Kontur mapy Polski
© 2006-2021  Perfect NDF SA :: © Projekt i wykonanie MASK :: Strona oparta na Joomla!

Ta strona dla swojej pełnej funkcjonalności używa ciasteczek (cookies), przechowywanych na dysku Twojego komputera. Jeśli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej (zgodnie z jej instrukcją).